Woodmimic rezultāti ziņoti konferencē CNPComp2019, Londonā

Woodmimic rezultāti ziņoti konferencē BIOPOL-2019, Stokholmā

7th International Conference on Biobased and Biodegradable Polymers BIOPOL-2019; (Stockholm, Sweden)

Projektā Woodmimic izstrādāts izcils Maģistra darbs

Nauris Neibolts aizstāvējis ar izcilību maģistra darbu “BIODEGRADĒJOŠI POLIBUTILĒNA SUKCINĀTA – NANOFIBRILĒTĀS CELULOZES UN GRAFĒNA NANODAĻIŅU SATUROŠI KOMPOZĪTI UN NANOŠĶIEDRAS”

Woodmimic rezultāti ziņoti konferencē BEPS-2019, Klemsonā

The 26th annual meeting of the Bio-Environmental Polymer Society (BEPS); June 5-7, 2019; Clemson University in South Carolina, US.

Skolēnu zinātniskais darbs !

Rīgas Purvciema vidusskolas skolēnu zinātniskais darbs tika apbalvots “Jauno vides pētnieku konkursā” un “RTU MLĶF skolēnu projektu konkursā”.